STUDIEPLAN

Esoterisk overbygning

Velkommen til dette semester om Esoterisk Tydning med udgangspunkt i Herkules-myten!

I den esoteriske tydning, kobles Herkules’ 12 arbejder sammen med de 12 tegn. Herkules’ arbejde bliver brugt i tydningen af ascendanten, som fortæller om sjælens mål, som vi vil udforske i løbet af dette semester.

 En af de centrale aspekter af Herkules-myten er hans tolv prøver, der repræsenterer hans indre rejse og åndelige udvikling. Disse prøver kan fortolkes som metaforer for de udfordringer og hindringer, vi møder på vores egen åndelige rejse. Gennem disse prøvelser kan vi lære om modstand, opofrelse, selvbeherskelse og indre vækst.

 I løbet af dette semester vil vi udforske de esoteriske lag af Herkules-myten og undersøge, hvordan vi kan anvende dens visdom til vores egen åndelige rejse.

Adgangskrav

Den astrologiske grundskole eller tilsvarende astrologisk kundskab.

 

Nyt hold start 29. august 2024

 

 

Undervisningsmateriale 5. semester:

 

Spirituel tydning

Man kan nå dybere ind i de 12 stjernetegn ved at meditere over mottoerne udfra Herkules myterne.

I mottoerne er det sjælen, essensen eller det inderste jeg, der taler.

Planeter

En astrologisk tydning er en karakteranalyse. Det er et studie af planeternes bevægelse, og hvilken påvirkning de har på livet på Jorden. Planeternes placering i horoskopet, i tegn og i huse, fortæller om vores potentiale og begrænsninger.

Stråler

Begrebet Stråler tydeliggør, hvor vores udviklingspotentiale ligger. De hjælper med at få en dybere forståelse af, hvilke kræfter du har iboende og hvor dine arbejdsområder ligger på den indre vej.