Spirituel tydning

Man kan nå dybere ind i de 12 stjernetegn ved at meditere over mottoerne udfra Herkules myten.
I mottoerne er det sjælen, essensen eller det inderste jeg, der taler.
I horoskopet er det ascendanten, der viser os sjælens mål. Mottoet, der gælder i dit horoskop er derfor det tegn, hvor ascendanten er.
De to led i sætningerne beskriver hver et stadium i vores indre forvandlingsprocess.

Vædder

-Jeg træder frem,

-og fra tankens plan hersker jeg.

Det handler om en kvalitativ udvikling af tegnets potentiale fra intellekt til intuitiv tanke. Vædderen er det første tegn i dyrekredsen og anslår derfor hele tonen for dyrekredsens anvendelse. Det er bevidstheden eller tankens kvalitet, der er det centrale tema.

Tyr

-Jeg ser,

-og når øjet åbnes, er alt lys.

Det indre blik ser kvaliteter, hvilket mange, men ikke alle, er i stand til. Det der er afgørende for Tyrens tegn er at nå frem til den indre ro i orkanens øje, hvor der åbnes for en ny dimension af lys.

Tvilling

-Jeg erkender mit andet selv,

-og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.

Det andet selv er den såkaldte personlighed, vores almindelige væremåde, som kan erkendes gennem terapeutiske processer. Gennem erkendelsen kommer tilgivelsen og de gamle traumers greb kan ikke længere standse vores vækst som sjæle.

Krabbe

-Jeg bygger et oplyst hus,

-hvori jeg bor.

Al skabelse og konkret manifestation handler om at opbygge egnede former, der er båret af en intention, en idé, en sjæl. Formen bliver dermed sjælens bolig.

Løve

-Jeg er det,

-og det er jeg.

Vores identitet handler om identifikation. Vi er, hvad vi identificerer os med og er hengivne overfor. Der ligger i udviklingen altid et valg om en ny identifikation med noget større og mere omfattende og dermed et nyt trin af bevidsthed og en ny og større identitet.

Jomfru

-Jeg er moderen, og jeg er barnet.

-Jeg er Gud, og jeg er materie.

Den dybe spirituelle erkendelse er, at alt er guddommeligt, og at vi selv skaber alting i vores virkelighed. Nøglen er tjenestearbejdet, som er at være til hjælp og gavn i livet. Det vil til en begyndelse være af ydre art, men udvikler sig efterhånden til et indre arbejde i en dybde, der kun kan nås meditativt.

Vægt

-Jeg vælger den vej,

-som fører hen mellem de to store kraftlinjer.

At gå den indre vej er et valg, og det medfører skift af livsindhold. De to store kræfter, der nævnes er materien og ånden, hvor den indre vej er bevidst balancegang mellem de to.

Skorpion

-Kriger er jeg,

-og fra kampen står jeg sejrrig frem.

Når de ydre kampe erstattes af de indre kampe, så ændres alting i livet. Og når våbnene nedlægges, og de følelsesmæssige tilstande ærligt ses i øjnene, for hvad de er, forvandles de. Heri ligger sjælens sejr.

Skytte

-Jeg ser målet.

-Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.

Hele livet er en stadig udvikling fra mål til mål som trinnene på en lang stige. Det er nødvendigt med delmål i vores bevidstheds udvikling, for vi kan ikke rumme mere end brudstykker af den store virkelighed.

Stenbuk

-Hensunken er jeg i overjordisk lys,

-dog vender jeg dette lys ryggen.

Efter at have mediteret oppe i bjergene må vi atter ned i dalen at arbejde. Dette kaldes spirituelt for at gå på to ben eller flyve med to vinger. Vi har både et indre liv og et ydre liv. Og vi tager selvfølgelig det indre lys med os ned i det ydre arbejde.

Vandbærer

-Jeg er livets vand,

-som udgydes for tørstende mennesker.

Du er selv det lys, der er brug for. Indsigten er, at vi er lysvæsner, som vælger at inkarnere for at oplyse de mange ukærlige tilstande, der findes på jorden. Vores arbejde er gennem vores liv på jorden at tilgive dem og derigennem opløse dem.

Fisk

-Jeg forlader min faders hus,

-og idet jeg vender tilbage, frelser jeg.

Lignelsen om den fortabte søn eller datter er brønddyb. Det handler om at overgive sig til en større vilje end sin egen: Ske din vilje, ikke min. Det er enkelt nok at sige, men at overgive sig betingelsesløst er den største transformation. Ordet ‘frelse’ handler om gennem sit eksempel at tænde lyset i hjertet på alle , der er åbne for det.

Planeter

En astrologisk tydning er en karakteranalyse. Det er et studie af planeternes bevægelse, og hvilken påvirkning de har på livet på Jorden. Planeternes placering i horoskopet, i tegn og i huse, fortæller om vores potentiale og begrænsninger.

Stråler

Begrebet Stråler tydeliggør, hvor vores udviklingspotentiale ligger. De hjælper med at få en dybere forståelse af, hvilke kræfter du har iboende og hvor dine arbejdsområder ligger på den indre vej.