Har du brug for at få et overblik over dit liv?

Kickstart din selvudvikling med en Horoskoptydning og et skræddersyet udviklingsforløb!

Dine spørgsmål, til mig, kunne f.eks. lyde:

  • Hvordan kommer jeg videre fra den situation jeg står i?
  • Hvad skal jeg fokusere på?
  • Hvorfor ender jeg tit i den samme type problemer?
  • Hvad kan jeg konkret gøre for at ændre min situation?
  • Hvad er min retning i livet?

Hvad kan du forvente dig af et astrologisk forløb?

  • Endelig at se dig selv klart
  • At se dig selv udefra

Det giver dig:

  • Et nyt fokus, og overblik
  • Evne til at finde andre måder at tænke på
  • Mulighed for at handle anderledes i de udfordringer du står overfor

En livskrise betyder forandring eller et vendepunkt, og er en naturlig del af det at være menneske. Den kan opstå på grund af dødsfald, skilsmisse, en fyring, men kan opstå pludseligt ud af det blå. Den bliver udløst af noget vi ikke kan kontrollere.

En krise kan give symptomer som vrede, tristhed, angst, uro, stress, søvnbesvær, manglende koncentration og hukommelse…

Et astrologisk psykoterapeutisk forløb starter med en horoskoptydning.

En horoskoptydning hjælper dig med, hurtigt at komme ind til centrale temaer i dit liv.

De efterfølgende samtaler handler om at komme i dybden med de temaer, du ønsker at fokusere på.

Du får igennem forløbet hjælp til at få øje på dine ressourcer og potentialer.

Du får hjælp til at omsætte temaerne i horoskopet til positive forandringer i dit liv.

Vi skræddersyr i fællesskab dit forløb. Et forløb kunne f.eks. se ud som følgende:

Basisforløb 3500,-

Dag 1 En Horoskoptydning
Efter 3-7 dage Opfølgende fordybelsessamtale umiddelbart efter tydningen
Efter 14 dage Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen
Efter 1 mdr. Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen

Er der behov for flere samtaler kan dette planlægges ind og kunne se ud som følgende

Klippekort til opfølgende forløb 3500,-

Dag 1 Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen.
Typisk efter 2-3 uger Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen.
Typisk efter 2-5 uger Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen.
Typisk efter 5-10 uger Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen.
Typisk efter aftale Status, og opfølgning på fordybelsessamtalen.

Bestil et astrologisk psykoterapeutisk forløb!

Basisforløbet er på 4 samtaler à 60 min.

Forløbet koster kr. 3500,-

Den første samtale er en horoskoptydning.

En horoskoptydning er en hurtig og effektiv måde at komme ind til dine centrale livstemaer. 

I de efterfølgende samtaler  kommer vi dybere ind i de temaer du vil arbejde med.

Astrologisk Psykoterapi priser