Planeter

En astrologisk tydning er en karakteranalyse. Det er et studie af planeternes bevægelse, og hvilken påvirkning de har på livet på Jorden. Man kan også sige at energien følger planeterne.
Planeternes placering i horoskopet, i tegn og i huse, fortæller om vores potentiale og begrænsninger.

Solen viser vores personlighed eller vores ego. Den tjener os i det personlige liv, men spærrer for de sjælelige sider i os. Vores personlige stolthed må vige for en dybere hengivenhed, hvor der stilles få eller ingen betingelser for kærligheden.

Månen repræsenterer vores familiekarma. Det vil sige de mønstre, der trives i familien mange slægtled tilbage. Månen er derfor det primære karmiske afviklingspunkt i horoskopet, og den handler om at slutte fred med fortiden, så den ikke længere begrænser vores frihed som mennesker. Dette er den store udfordring ved ‘planeten’ månen i horoskopet.

Merkur er vores tanker. I begyndelsen som vores indlæringsevne og vores intellekt. Senere i udviklingsprocessen som den intuitive tanke, der langsomt lader intellektet træde i baggrunden. Endnu senere i denne proces som den inspirerede tanke, hvor det bliver klart, at tanker ikke er noget vi selv producerer, men primært en åndelig modtagerfunktion.

Venus er vores blik for kvalitet eller værdi. Til en begyndelse alene i den materielle verden og sociale verden. Senere i processen som selvværdet og det dybere syn, hvor vi ser andre menneskers sande og inderste væsen. Det svære er at rumme og acceptere, hvad man ser, uden at være fordømmende. Ikke at godtage det, men at se det nøgternt og usentimentalt.

Mars er en kraft, ganske enkelt. Til en begyndelse vores initiativrigdom, arbejdsevne og kampgejst. Senere i processen forvandlet til krigerens mod. Modet til at se sig selv i øjnene og dermed i sidste ende sejre over sig selv, det vil sige afvikle sin stolthed.

Ceres er høstplaneten. Den er forædlingens planet, der viser os, hvor vi konstant kan forbedre os. Høst er ikke et slutprodukt, men resultatet af en proces, hvor vi sår, vander, luger og i det hele taget passer, hvad vi er betroet. Og høsten er såsæd til en ny proces på en højere vinding af udviklingsspiralen, vi gennemløber som mennesker.

Jupiter er overskuddets, humorens og latterens planet. Når vi forstår en vittighed, ler vi hjerteligt. Forståelse og humor hænger sammen og åbner hjertet for tilgivelse. Jupiter er hjertelyset, hvis natur er kærlighed. Ikke i nogen personlig forstand, men som en kærlighed, hvor man elsker alle mennesker.

Saturn er ansvarets og grænsernes planet, og hele vores liv inklusive den indre vej kan beskrives som en stigende kapacitet for at tage ansvar. Mere og mere omfattende og på dybere og dybere planer. Saturn er vores primære læremester her på jorden. Den kaldes ofte ‘karmas herre’ fordi den viser os, hvad vi savner at erfare eller dygtiggøre os i for at komme videre i vores udvikling.

Uranus er frihedens planet. Til en begyndelse i betydningen at være fri FOR noget, senere i processen at have frihed TIL noget. Jo mere vi er fri af vores familiekarma og vores personlige ego, jo større frihed har vi til at modtage inspiration i vores virke her på planeten. Gennem nye vaner kan vi ændre adfærd og kultur i de kredse, vi færdes i.

Neptun er hengivelsen og den betingelsesløse kærligheds planet. Den er den barmhjertige samaritan fra bibelens beretning. Den er vores evne til at sætte os selv til side til fordel for andre mennesker, så vi kan hjælpe dem. Den er vores evne til at gøre noget 100% uden at stille betingelser og krav, men blot at være ét med det, der skal udrettes.

Pluto er den personlige viljes planet. Den tjener os langt hen ad vejen ved at give os styrke og formål. Viljen bruger vi til at vælge med, og de eksistentielle valg er forvandlinger af vores identitet og bevidsthed. På et tidspunkt må vores lille vilje vige for en større vilje, et højere formål, en dybere hensigt. Ske din vilje, ikke min.

Haumea er livets planet, den livgivende, healende og nærende faktor i tilværelsen. Den spørger dig, hvad du giver liv til. Hvad støtter du og nærer du igennem din tilstedeværelse, dit følelsesliv og dit tankeliv. Du har livskraft til rådighed, men hvad bruger du den til? Haumea har en særlig evne til at sanse alt levende, men også for alt, hvor der ikke længere er liv.

Makemake er selvstændighedens planet. Den placerer dig i situationer, hvor du er nødt til at stole på dig selv og dine egne kræfter. Den fortæller dig hvor du er unik, og hvor du har mulighed for at skabe noget, ingen før har været i stand til eller tænkt på at skabe. Men umiddelbart vil du ikke blive forstået i dit virke, når det gælder Makemake, derfor må du kunne bære at stå alene i en periode uden støtte af nogen art.

Eris er den nøgterne sandheds planet. Det kølige, usentimentale blik, der afslører alle skjulte hensigter og falske forehavender. Dens røntgenblik er frygtet af alle, der har noget at skjule, men elsket af de, der søger sandheden. Eris er porten til den indre vej, for den vej kan man ikke gå ad ved at ‘lade som om’. For på den indre vej må du være 100% ærlig.

Spirituel tydning

Man kan nå dybere ind i de 12 stjernetegn ved at meditere over mottoerne udfra Herkules myterne.

I mottoerne er det sjælen, essensen eller det inderste jeg, der taler.

Stråler

Begrebet Stråler tydeliggør, hvor vores udviklingspotentiale ligger. De hjælper med at få en dybere forståelse af, hvilke kræfter du har iboende og hvor dine arbejdsområder ligger på den indre vej.