Stråler

Hvad er de 7 stråler?

Når vi i astrologien taler om de 7 stråler, så er en stråle en betegnelse for en bestemt type kraft eller energi. Det er kvaliteten af denne kraft/energi, der bliver lagt vægt på, og ikke den fysiske form som den skaber. f.eks.: Det handler ikke om hvad du gør, det handler om intensionen, og hvad du udstråler når du gør det.

Tegnene i horoskopet har en bestemt energi som hører til bestemte stråler. Derfor kan man, med planeternes placering i tegnene, se hvilke stråler er aktive i det enkelte horoskop. På den måde bliver det tydeligt hvor vores udviklingspotentiale ligger. Vores arbejdsområder er der, hvor hullerne er, der hvor der mangler noget.

Kort om de 7 stråler og hvilke tegn der hører til hver enkelt af dem. Hvis du har planeter i alle tre tegn, som hører til en bestemt stråle, så har du den kraft iboende, som den stråle repræsenterer. Hvis du mangler et tegn i en af strålerne, så bliver den kraft et arbejdsområde i dit liv, hvor der er plads til udvikling.

De 7 stråler tilføjer jeg i tydningen af det spirituelle/esoteriske horoskop. De hjælper med at få en dybere forståelse af hvilke kræfter du har iboende og hvor dine arbejdsområder ligger, på den indre vej.

1. stråle

Energien for vilje, kraft, hensigt eller magt

Særlige gode egenskaber:

Styrke, mod, standhaftighed, sandfærdighed som følge af absolut frygtløshed, evne til at lede, evne til at opfatte store spørgsmål på storsindet måde og til at omgås mennesker og træffe forholdsregler.

Særlige svagheder:

Stolthed, ambition, egenrådighed, hårdhed, arrogance, begær efter at herske over andre, hårdnakkedhed, vrede.

Egenskaber der skal erhverves:

Følsomhed, ydmyghed, medfølelse, tolerance, tålmodighed.

Du har en aktiv 1. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Vædder, Løve og Stenbuk.

Planeten Pluto er hersker over 1. stråle.

2. stråle

Energien for kærlighed-visdom

Serlig gode egenskaber:

Ro, styrke, tålmodighed, udholdenhed, kærlighed til sandhed, trofasthed, intuition, klar intelligens og roligt temperament.

Serlige svagheder:

Alt for fordybet i studier, kulde, ligegyldighed overfor andre, ringeagt overfor andres mentale begrænsninger.

Egenskaber der skal erhverves:

Kærlighed, barmhjertighed, uselviskhed, energi.

Du har en aktiv 2. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Tvilling, Jomfru og Fisk.

 

Planeten Jupiter er hersker over 2. stråle.

3. stråle

Energien for aktivitet og tilpasning, også kaldet aktiv intelligens

Serligt gode egenskaber:

Vidtskuende i alle abstrakte spørgsmål, oprigtighed i hensigt, klar forstand, evne til konsentration om filosofiske studier, tålmodighed, forsigtighed, har ikke tendens til at forurolige sig selv eller andre over bagateller.

Serlige svagheder:

Intellektuel stolthed, kulde isolering, unøjagtighed i detaljer, åndsfraværelse, stædighed, selvsikkerhed, overdreven kritik af andre.

Egenskaber der skal hverves:

Medfølelse, tollerance, hengivenhed, nøjagtighed, energi og sund fornuft.

Du har en aktiv 3. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Krabbe, Vægt og Stenbuk.

Planeten Saturn hersker over 3. stråle.

4. stråle

Energien for harmoni igennem konflikt

Serligt gode egenskaber:

Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed, hengivenhed, hurtighed i intellekt og opfattelse.

Serlige svagheder:

Selvoptagethed, ængstelse, unøjagtighed, mangel på moralsk mod, stærke lidenskaber, ladhed, ekstravagance.

Egenskaber der skal hverves:

Sindsro, tillid, selvbeherskelse, renhed, uselviskhed, nøjagtighed, mental og moralsk ligevægt.

Du har en aktiv 4. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Tyr, Skorpion og Skytte.

Planeten Merkur hersker over 4. stråle.

5. stråle

Energien for konkret viden eller videnskab

Serligt gode egenskaber:

Helt nøjagtige udtalelser, retfærdighed (uden nåde), udholdenhed, sund fornuft, oprigtighed, uafhængighed, skarpt intellekt.

Serlige svagheder:

Ubehagelig kritik, snæversyn, arrogance, uforsonligt temperament, mangelpå medfølelse og ærbødighed samt fordomme.

Egenskaber der skal hverves:

Ærbødighed, hengivenhed, medfølelse, kærlighed, storsind.

Du har en aktiv 5. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Løve, Skytte og Vandbærer.

 

Planeten Venus hersker over 5. stråle.

6. stråle

Energien for hengivenhed eller idealisme

Serligt gode egenskaber:

Hengivenhed, målbevidsthed, kærlighed, ømhed, intuition, loyalitet, ærbødighed.

Serlige svagheder:

Selvisk og skinsyg kærlighed, støtter sig for meget til andre, partiskhed, selvbedrag, sekterisk holdning, overtro, fordomme, overilede konklusioner, heftig vrede.

Egenskaber der skal hverves:

Styrke selvopofrelse, renhed, sandhed, tollerance, sindsro, ligevægt og sund fornuft. 

Du har en aktiv 6. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Jomfru, Skytte og Fisk.

 

Planeten Neptun hersker over 6. stråle.

7. stråle

Energien for ceremoniel orden

Serligt gode egenskaber:

Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhug i detaljer, selvtillid.

Serlige svagheder:

Formalisme (optagethed af form), bigotteri (skinhellighed og hykleri), stolthed, snæversynethed, overfladisk dømmekraft, overdreven mening om sig selv.

Egenskaber der skal hverves:

Enhedserkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed og kærlighed.

Du har en aktiv 6. stråle i dit horoskop, hvis du har planeter i Vædder, Krabbe og Stenbuk.

Planeten Uranus hersker over 7. ståle.

Spirituel tydning

Man kan nå dybere ind i de 12 stjernetegn ved at meditere over mottoerne udfra Herkules myterne.

I mottoerne er det sjælen, essensen eller det inderste jeg, der taler.

Planeter

En astrologisk tydning er en karakteranalyse. Det er et studie af planeternes bevægelse, og hvilken påvirkning de har på livet på Jorden. Planeternes placering i horoskopet, i tegn og i huse, fortæller om vores potentiale og begrænsninger.